jiné jazykové verze: www.pneuservisy.cz

Kedy kontrolovať geometriu kolies?

Datum: 5. 8. 2014 |

Medzi najviac namáhané diely na vozoch patria bezpochyby pneumatiky, kolesá a nápravy. Hrozí im poškodenie takmer stále, stačí chvíľka nepozornosti. Nabehnutie do výmoľa alebo obrubníka a tieto diely naozaj trpia. Najčastejšie dochádza k poškodeniu zavesenia čapov, tlmičov a samotných pneumatík. Ale čo na prvý pohľad nespoznáme, ale nás to môže ohroziť najviac je postupná zmena nastavenia geometrie kolies. Táto geometria ovplyvňuje životnosť pneumatík a je potrebné ju pravidelne kontrolovať.

Kedy je potrebné vykonať kontrolu geometrie kolies?

 

Základným pravidlom je kontrolovať geometriu pravidelne, minimálne raz ročne v servise.

 

Okrem toho je potrebné geometriu skontrolovať, ak nastane havária, či už menších, alebo väčších rozmerov. Je doporučené jej venovať pozornosť aj v prípade nabehnutia do hlbokého výmoľa,pri náraze na prekážku, ďalej tiež pri montáži nových pneumatík, pri zistení nerovnomerného opotrebovania pneumatiky, alebo po akejkoľvek oprave nápravy, alebo riadenia.

 

Spoznám sám, že je geometria kolies poškodená?

 

Áno, a to jednoduchou kontrolou. Na rovnom a bezpečnom úseku cesty stačí pustiť na chvíľku volant a sledovať chovanie automobilu. Pokiaľ sa automobil samovoľne stáča na niektorú zo strán, je zrejmé, že je geometria kolies poškodená a je treba ju nechať vykonať odborníkom.

V prípade, že je geometria kolies naozaj poškodená, alebo zle nastavená, môže sa razom stať jazda vo vozidle nebezpečnou. Navyše v tejto situácii dochádza aj k stratám ekonomickým – vplyvom poškodenia pneumatiky, nápravy, riadenia a zvýšenej spotreby paliva.

Naopak správne nastavenie geometrie nápravy podľa hodnôt udávaných výrobcom zabezpečí presnú ovládateľnosť vozidla a pohodlie pri jeho riadení. Nižší valivý odpor potom znižuje mieru opotrebenia behúňa pneumatiky a má priaznivý vplyv aj na spotrebu paliva.

 

Čo všetko sa v rámci geometrie kolies kontroluje?

 

Medzi základnú súčasť kontroly geometrie kolies v každom prípade patrí odklon a zbiehavosť kolies.

Odklon kolesa

 

Odklon kola

Odklon kolesa je uhol medzi strednou rovinou kolesa a zvislou osou vozidla pri priamom pohľade spredu, alebo zozadu vozidla. V prípade, keď sa horná časť kolesa nakláňa von z vozidla, považuje sa takýto odklon za kladný, a ak dovnútra, je tento odklon záporný. Problémy s odklonom kolies majú vplyv na nestálosť správania vozidla pri rôznom zaťažení a pri rôznych jazdných režimoch.

Odklon od roviny by tak nemal byť príliš veľký, pretože potom dochádza k nerovnomernému opotrebovaniu behúňa pneumatiky. Vzniká tak na nej určitý opotrebovaný pás, ktorý znižuje jazdné vlastnosti vozidla a je ďalej nebezpečný.

Výrobca pri nastavovaní odklonu vozidlá dbá na to, aby styčná plocha pneumatiky s vozovkou bola vždy čo najvyššie.

Zbiehavosť kolies

 

Sbíhavost kol

Zbiehavosť kolies udáva rozdiel vzdialenosti vnútorných okrajov ráfikov na prednú a zadnú časť kolesa vo výške jeho stredu.

Samotná podstata zbiehavosti kolies spočíva v tom, že každé koleso smeruje iným smerom v symetrii s pozdĺžnou osou vozidla. To má za následok vyvolanie bočných síl, ktoré pôsobia na kolesá a vznik vratného momentu. Ten sa potom snaží natáčať kolesá do priameho smeru. Takýmto spôsobom vzniká predpätie v mechanizme riadenia a zlepšuje sa samotná stabilita kolies. Pre celkové správanie vozidla je hlavným prínosom smerová stabilita pri brzdení.

Ak je zbiehavosť veľká, je často vozidlo nedotáčavé v zákrutách a behúň pneumatiky je nadmerne opotrebovaný na svojej vonkajšej strane. V prípade rozbiehavosti, teda v situácii, kedy je vzdialenosť na prednom okraji ráfika vyššia než na jeho zadnom okraji, stáva sa vozidlo pretáčavým a behúň pneumatiky je viac opotrebovaný zo strany vnútornej.

Vhodným nastavením zbiehavosti možno znížiť opotrebenie pneumatík vplyvom odklonu kolesa.

Ako sa vykonáva, a koľko stojí nastavenie geometrie kolies?

 

V súčasnej dobe sú na meranie geometrie kolies využívané tie najmodernejšie technológie, ktoré využívajú meranie laserom, alebo pomocou kamerových systémov. Takýmto spôsobom je aktuálny stav geometrie vyhodnotený už za niekoľko minút.

Cena takejto kontroly a nastavenie geometrie sa potom pohybuje v rozmedzí od 500 do 1000 Kč.

Kontrolu nastavenia geometrie kolies neradno podceňovať, pretože je dôležitá ako pre vašu bezpečnosť, ale aj pre predĺženie výdrže pneumatík a ostatných namáhaných častí vozidla. Všetky opravy a výmeny, ktoré vzniknú v dôsledku zlej geometrie vozidla, sú potom výrazne nákladnejšie.

Slovníček pojmů